ที่นอนเป่าลมจากintexดีมากๆเลยนะ

อย่างไรก็ตาม สิ่งที่ผมพยายามจะสื่อ ในบทนี้ ก็คือ การที่เราสามารถผสมผสานข้อดีของการลงทุนในตลาด หสักทรัพย์ เพื่อสร้างความมั่งคงในที่นอน ลม 5 ฟุต ระยะยาวของเรา เตรียมส่งต่อไปย้งลูกหลานของเรา โดยข้อดีของสันก็คือ “การเคลื่อนย้ายเงินลงทุนได้ง่าย” และมี “ระบบการตรวจสอบที่ค่อนข้างเชื่อถือได้” จากระบบบํญชีมาตรฐาน

 

และการได้มาซึ่งข้อมูลย้อนหลงียาวนาน ที่ดียิ่งไปกว่านั้น หลายๆ ที่นอนลม intex กิจการที่อยู่ในตลาดหด้กทรัพย์กิมีการเติบโตที่ดี อย่างต่อเนื่อง เฉกเช่นเดียวกิบการที่เราประกอบกิจการหนึ่งๆ แล้วกิจการเติบโตได้ติจนมีคนขอซื้อ เรากิขายออกโดย ไม่เสียภาษี (การซื้อขายผ่านระบบ Matching ในตลาดหล้กทรัพย์ใต้รับการยกเว้นภาษี ล้นนี้กิเป็นข้อติอีกข้อหนึ่ง) กิเท่านั้น

ทีนี้ ผมจึงต้องมาด้กอารมณ์และความรู้สีกของผู้อ่าน นั้งแต่บทที่สองนี้ว่า เรามีจุดมุ่งหมายคือ “เพื่อลงทุน” โดยใช้กลไกของตลาดหล้กทรัพย์ในการ“จำล้ดความเสี่ยง” ซึ่งวิธีการหรือกลยุทธ์จะได้กล่าวถึงในช่วงกลางๆ ท้ายๆ ของเล่มนี้ (และได้มีการกล่าวถึงโดยละเอียดในหนังสือ “มีความสุขถ้บหุ้แปน้ผล By หมีล้ม เล่ม 1 และ 2 แล้ว) ซึ่งผมขอเน้นยํ้าว่า “การเก็งกำไรเป็นล้นตรายต่อการลงทุนระยะยาว” และ “การเก็งกำไรเป็นล้นตรายต่อการลงทุน ระยะยาว” และ “การเก็งกำไรเป็นล้นตรายต่อการลงทุนระยะยาว” แต่ล้นนี้ ถ้าใครมีความชำนาญมากๆ ล้นนี้ก็ไม่รู้’นะ รู้แต่ว่าผม “เก็งกำไร” แล้ว “เจ๊ง” ทุกที

เพื่อให้คำอธิบายของผมดูมีนี้าหนักมากขึ้น ผมขออนุญาตยกด้วที่นอนเป่าลม ดีไหม อย่างการลงทุนที่ประสบความสำเร็จ ในประเทศไทยนี้ ซึ่งกิจการไม่ว่าจะเป็นเครือซีพี เครือเซ็นทรัล ปดท. หรือปูนซ็เมนต์นั้งหลาย ที่ได้เติบโตมาอย่าง ต่อเนื่องยาวนานที่บรรดาเจ้าของกิจการได้เก็บสะสมทรัพย์สมปดให้ลูกหลานได้มีถึนมีใช้ล้วนแต่ใช้เวลาหลายสีบปี จะมีเร็วหน่อยก็คือ เครือชินคอร์ป ที่ได้อาศัยช่วงจ้งหวะของการเปลี่ยนผ่านทางเทคโนโลยีในการเจริญเติบโต แต่ถึงแม่’กระนั้นก็ย้ง’ใช้เวลาเกือบยิ่สีบปี ซึ่งนึ่คือ “การลงทุน” ที่ต้องอาศัยระยะเวลาล้นยาวนาน ซึ่งการที่เราลงทุนใน หุ้นปนผลที่อยู่ในตลาดหล้กทรัพย์ก็เช่นเดียวถ้น ที่ผู้เป็นเจ้าของต้องใช้ระยะเวลาลงทุนเพื่อให้กิจการเติบโตออกดอก ออกผล เพียงแต่เราอาจจะเห็นการสวิงตัวของนัน และท่าให้เราอยากขายนันออก เนื่องจากนันที่นอนลม intex pantip ซื้อง่ายขายคล่องนั้นเอง..

ก่อนที่จะจบบทนี้ฃอแถมถึงเรื่องตลก (สำหรับผม) อีกหนึ่งเรื่อง.. ผมจำได้ว่าช่วงก่อนที่หุ้นพล้งงานตัวหนึ่ง จะเข้ไตลาดมา ทุกคนล้วนอยากซื้อหุ้นพล้งงานตัวนั้น และผมจำได้ว,าก็มีเสียงบ่นๆ ว่า “ท่าไม หุ้นพล้งงานตัวนั้น ไม่เข้าตลาด” สงสัยรัฐบาลจะเก็บไว้กินคนเดียว กิจการผูกขาดขนาดนั้น.. พอว้นที่หุ้นพล้งงานตัวนั้น เข้าตลาด ผมไม่รู้ว่าคนที่บ่นเหล่านั้น ได้ซื้อหุ้นพล้งงานตัวนั้น ไว้บ้างรืเปล่า แต่ก็มีเสียงบ่นจากคนอีกกลุ่มหนึ่งว่า “กิจการผูกขาด ท่าไมรัฐบาลขายที่นอนเป่าลม intex ไม่เก็บ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *